Heterojen pvc zemin kaplama proje şartnamesi

Heterojen pvc zemin kaplama proje şartnamesi

Heterojen pvc zemin kaplama proje şartnamesi 

Bu Teknik Şartname, ekli projelerde belirtilen mahallere yapılacak olan PVC Zemin Kaplaması işinde kullanılacak malzemenin teknik özelliklerini tarif etmektedir.

1. EN 649 normuna uygun özellikte, PVC esaslı, rulo halinde, desenli ve esnek heterojen olacaktır.

2. Kullanım sınıfı; Ticari alanlar için 34, Endüstriyel alanlar için 43 sınıfı olacaktır.

3. Malzeme kalınlığı 2,0 mm olacaktır. (EN 428)

4. Malzeme aşınma tabakası kalınlığı 0,70 mm olacaktır. (EN 429)

5. Rulo eni standart 2,0 mt, boyu minimum 20,0 mt olacaktır. (EN 426)

6. Ağırlığı 2000 gr/m² + % 1 olacaktır. (EN 430)

7. Aşınma sınıfı Grup T – max. 0,08 mm olacaktır. (EN 660-1)

8. Yangın direnci Class Bfl s1 olacaktır. (EN 13501-1)

9. Kayma direnci DS olacaktır. (EN 14041)

10. Elektriksel direnci 109 ohm (EN 1081) ve Statik elektrik deşarj değeri < 2 kV ( EN 1815) olmalıdır.

11. Malzeme, temizliği kolay yapılabilen özellikte olacaktır.

12. Malzeme tüm kalınlığı (kesiti) boyunca sıcak kaynak işlemine uygun olacaktır.

13. Malzeme modeli adına TSE laboratuarları tarafından incelendiğini gösteren, muayene deney test raporu ibraz edilecektir.

14. Malzemenin orijinal (üretici firma) kataloğu ve teknik spesifikasyonu ibraz edilecektir.

15. Üretici firmanın, vizesi geçerli ISO 9001 kalite yönetimi sistem belgesi teklif ekinde ibraz edilecek olup, bu belge Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından teyit edildiğini gösteren ve bir yıl geçerli Belge İnceleme Formunun sureti dosyada sunulacaktır.

1.B. Kullanılacak Altyapı Malzemesinin Teknik ve Genel Özellikleri:

1. PVC zemin kaplaması altyapısında kullanılacak Self Levelling Tesviye şapı; sentetik madde katkılı çimento esaslı, kendinden yayılma özelliğine sahip, tekerlekli sandalye yüküne dayanıklı, basma mukavemetine sahip, çatlaksız ve çekmesiz kürlenen, hafif elastik yapıda, kolay kırılmayan özellikte olacaktır. Yüzeyinde yapıştırıcı kullanımına uygun, belirli bir emiciliğe sahip, çevreye, kullanıcıya ve suya herhangi bir toksik etki bırakmayan çabuk kuruyan, kuruduğunda sert ve sağlam bir yapıya kavuşan nitelikte olacaktır. 1 m²’de 1 mm kalınlık için ortalama sarfiyatı 1,5 kg/m² olan ve tek seferde 5 mm kalınlığa kadar uygulanabilen özellikte olacaktır.

2. Self Levelling şap uygulamasında beton ile şapın aderansını artırmak için kullanılacak beton astarı; sentetik reçine dispersiyonu, sıvı ve doğrudan kullanılabilen, solvent içermeyen, çok iyi yapışma özelliği olan, tozlanmayı engelleyen, ortalama sarfiyatı

100-150 gr/m² olan ve maksimum 1 saatte kuruyan özellikte olacaktır.

1.C. Kullanılacak Süpürgelik Malzemesinin Teknik ve Genel Özellikleri:

Süpürgelik olarak PVC zemin kaplaması ile duvara dönüşlü uygulama yapılacaktır. Bu uygulamada duvara dönüş için kullanılacak altyapı malzemesi olarak kepli yastıklı profil kullanılacaktır. Kepli yastıklı profil malzemesi; yüksek oranlı PVC içeren, minimum dolgu maddesi kullanılmış, kırılıp çatlama yapmayan, tam esnek, idarenin onaylayacağı renkte, tek renkli, üzerinde desen ve hare bulunmayan ~ 10 cm yükseklikte ve 2 mm et kalınlığında, kontakt yapıştırıcı ile sabitlenebilen özellikte olacaktır.

2. Uygulama Aşamaları ve şartları (her etap için):

1. Zemin Hazırlığı,

2. Prımer (Astar ) uygulaması,

3. Çimento esaslı Self Levelling Tesviye şapı yapılması, 4. Heterojen PVC Zemin Kaplaması yapılması, 5. PVC Süpürgelik Uygulaması.

2.1. Zemin Hazırlığı:

Mevcut zemin sağlamlığı kontrol edilecek, bozuk alanlar sağlamlaştırılacaktır. Primer astar sürülecek yüzey sağlam, temiz ve kuru olacak şekilde hazırlanacaktır.

2.2. Primer (Astar) uygulaması:

Çimento esaslı tesviye şapı ve tamir harçlarının uygulanmasından önce yüzeye şapın daha iyi yapışmasını sağlamak amacıyla Primer (astar) uygulanacaktır. Ortalama 0,100 – 0,150 kg/m² verimle, zemine dökülmeden, göllenme oluşmasına izin vermeden, alt zeminde bulunan gözenekleri kapatarak tesviye şapı içerisinde hava kabarcıklarının oluşmasını engelleyecek şekilde ince gözenekli bir rulo ile astar uygulanacaktır. Kulanılacak Primer (astar) sentetik reçine dispersiyonu olacaktır. Beyaz renkte, sıvı ve doğrudan kullanılabilir olacaktır. Solvent içermeyecektir. Çok iyi yapışma özelliğine sahip olacaktır. Tozlanmayı engellemeli ve çabuk kurumalıdır. Mahaller içerisinde emici olmayan yüzeylerde ise neopren esaslı prımer kullanılacaktır.

2.3. Çimento esaslı tesviye şapı yapılması:

Tesviye şapı uygulanacak yüzeyler sağlam, tamamen kuru, temiz, yapışmayı önleyici malzemelerden arındırılmış ve özel primer (astar) uygulanmış olacaktır. Kendiliğinden yayılan, çimento esaslı tesviye şapı (self levelling) zemindeki tesviye hatalarını yok etmek için 3 mm kalınlıkta (ortalama 4,5kg/m²) olacak şekilde uygulanacaktır. Şap uygulamasının her katmanında primer astar tekrar uygulanacaktır. Uygulama malzemenin kendiliğinden yayılmasını sağlayacak kadar kalın olacak, gaz çıkışını kolaylaştırmak amacıyla kirpi rulo ile tarama yapılacaktır. Uygulama tamamlandıktan sonra en az 36 saat kurumaya bırakılacaktır. Uygulanan tesviye şapı kuruduktan sonra çatlama meydana gelmeyecek, üzerinden süpürüldüğünde tozuma yapmayacaktır.

2.4. Heterojen PVC Zemin Kaplaması yapılması:

Çimento esaslı tesviye şapı tam olarak kuruduktan sonra heterojen PVC zemin kaplaması malzemesi döşeme işlemine geçilecektir. Öncelikle belirlenen döşeme planına göre zemin aplikasyonu yapılacak, malzemeler uygun ölçülerde kesilerek yere serilecek ve ortalama 0,350 – 0,400 kg/m² sarfiyatla akrilik esaslı özel PVC yapıştırıcısı ile zemine yapıştırılacaktır.

Yapıştırıcının uygulama süresi dikkate alınarak kurumasına izin vermeyecek kadar yeterli alana yapıştırıcı sürülecektir. Kaplanacak malzeme yüzeye serilip iyice sıvanarak hava kabarcıklarının giderilmesi sağlanacak, yapıştırıcı tamamen kaplamaya tutunacaktır.

Birleşme yerlerine malzemenin kesit kalınlığının 2/3’ü kadar derinlikte makine ile derz açılacak, malzeme ile aynı marka ve renginde orijinal kaynak kordonu kullanılarak, özel kaynak makinesi ile sıcak kaynak yöntemiyle birleştirilecektir.

Kaynak işlemi sonrasında kaynak kordonunun fazlalığı özel sıyırma bıçağı ile kaplama yüzeyine zarar vermeyecek şekilde tıraşlanacak ve el ile kontrol edildiğinde herhangi bir çıkıntı veya çukurlaşma oluşturmayacaktır.

2.5. PVC Süpürgelik Uygulaması:

Süpürgelik olarak, kepli yastıklı esnek PVC profil kullanılarak PVC zemin kaplaması ile duvara dönüşlü uygulama yapılacaktır. Uygulamada ilk aşama olarak kullanılacak kontakt yapıştırıcı hem duvara, hem de profil arka yüzeyine sürülerek belirli bir süre kuruması beklendikten sonra hizasının düzgünlüğü kontrol edilerek duvara sabitlenecektir. Ardından PVC Zemin kaplaması montajına geçilecektir. PVC Montajı esnasında zemine serilen PVC Zemin kaplamasının duvara dönüş bölümüne denk gelen bölümleri ile kepli yastıklı profil yüzeyine de kontakt yapıştırıcı uygulanacaktır. Duvara dönüşlü uygulamanın her aşamasında mutlaka kontakt yapıştırıcı kullanılacaktır. Zemin kaplamasında kullanılan akrilik esaslı özel PVC yapıştırıcısı kullanılmayacaktır. Kontakt yapıştırıcının zemin kaplaması yüzeyine ve süpürgeliklerin görünen yüzlerine bulaştırılmamasına dikkat edilecek, varsa yapıştırıcı lekeleri malzemelere zarar vermeden hemen temizlenecektir.

Farklı ( kapı eşikleri, seramik, mermer vs) zemin kaplamalarına geçişlerde alüminyum bitim profili takılacaktır.

HİZMETLERİMİZ

ANASAYFA

HOMOJEN ZEMİN KAPLAMA

HETEROJEN ZEMİN KAPLAMA

YANMAZ HALI

PVC BEEFLOOR

EPOKSİ KAPLAMA

BLOG

İLETİŞİM